info@maxdialog.se   08-83 33 00

Maxdialog - Displaylösningar och print för expo, event, sport och butik

Displaylösningar & print för expo, event, sport & butik

Originalmallar

Eventsystem

Expotält

Expotält

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

Expotält 3 x 3 m

300 x 220 cm (hela väggar)
300 x 100 cm (1/2 vägg – min. höjd 100 cm)
300 x 181 cm (tak)

}

InDesign IDML

PDF

Info

Expotält 3 x 4,5 m

450/300 x 220 cm (hela väggar)
450/300 x 100 cm (1/2 vägg – min. höjd 100 cm)
450/300 x 181 cm (tak)

}

InDesign IDML

PDF

Info
EXL Event

EXL Event

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Event 200

190 x 185 cm

InDesign IDML

PDF

Info

EXL Event 250

240 x 185 cm

InDesign IDML

PDF

Info

EXL Event 300

290 x 185 cm

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

Info
EXL Scen

EXL Scen

Förhandsvisning

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Scen 200 originalmall

EXL Scen 200

190 x 215 cm

Indesign IDML

PDF

EXL Scen 250 originalmall

EXL Scen 250

240 x 215 cm

Indesign IDML

PDF

EXL Scen 300 originalmall

EXL Scen 300

290 x 215 cm

Indesign IDML

PDF

EXL Sarg

EXL Sarg

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Sarg 250

240 x 80 cm

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

Info

EXL Sarg 300

290 x 80 cm

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

Info
EXL Arena

EXL Arena

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Arena 200

190 x 80 cm (x 2)

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

EXL Arena 250

240 x 80 cm (x 2)

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

EXL Arena 300

290 x 80 cm (x 2)

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

EXL Banderoll

EXL Banderoll

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Banderoll 250

240 x 80 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Banderoll 300

290 x 80 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Banderoll 400

385 x 100 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Banderoll 500

485 x 100 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Banderoll 600 – delbar

585 x 100 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Banderoll 600 – vikbar

600 x 80 cm

InDesign CS (ZIP)

PDF

EXL Info

EXL Info

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Info 80

89 x 141,5 cm

InDesign IDML (ZIP)

PDF

Info

EXL Staket

EXL Staket

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Staket 125

137 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 185

197 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 250

262 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 300

312 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 400

407 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 500

512 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Staket 600

607 x 140 cm (2 x H)

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Mål

EXL Mål

Förhandsvisning

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Mål originalmall

EXL Mål

239 x 176 cm (framsida)
239 x 213,5 cm (baksida)

InDesign IDML

PDF

EXL Triangel

EXL Triangel

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Triangel 150

140 x X cm*

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Triangel 200

190 x X cm*

InDesign CS4

PDF

Info

EXL Triangel 250

240 x X cm*

InDesign CS4

PDF

Info

*Höjdmått på original/system är valfritt och därför markerade med X

EXL Portal

EXL Portal

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

EXL Portal 200

280 x 280 x 38 cm

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

Info

EXL Portal 300

380 x 280 x 38 cm

InDesign CS4 (ZIP)

PDF

Info

Frågor kring originalmallarna?

Kontakta oss på info@maxdialog.se eller telefon 08-83 33 00

Maxdialog - för expo, event, sport och butik

Displaylösningar & print för expo, event, sport & butik

Om oss      info@maxdialog.se      08-83 33 00      Johannesfredsvägen 5, Bromma, Stockholm